Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2421/UBND-KTTH
Ngày ký: 27 00:00:00.0/12/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý xe ô tô công
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình thuê đất tại xã Phú Định, huyện Bố Trạch
Quyết định về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh QB
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2469/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn tỉnh QB
Trở về trang trước