Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 351/QĐ-UBND
Ngày ký: 30 00:00:00.0/01/2018
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH một thành viên LCN Long Đại tại xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới sau khi phương án sử dụng đất của Công ty được phê duyệt
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Công văn về việc tăng cường sử dụng Công báo điện tử Chính phủ
Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH một thành viên Lâm Công nghiệp Long Đại tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh sau khi phương án sử dụng đất của Công ty được phê duyệt
Trở về trang trước