Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 149/UBND
Ngày ký: 31 00:00:00.0/01/2018
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Công văn về việc tăng cường sử dụng Công báo điện tử Chính phủ
Lĩnh vực: Công báo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Trở về trang trước