Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 04/CĐ-UBND
Ngày ký: 23/02/2018
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công điện
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công điện


Các văn bản khác
Công điện Ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Công điện về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Công điện về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò
Công điện về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nỏi cục trên trâu bò
Trở về trang trước