Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 677/QĐ-UBND
Ngày ký: 07 00:00:00.0/03/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Đức Toàn để cho Công ty Cổ phần Thương mại Bảo Đạt Thành tiếp tục thuê đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Quyết định về việc tặng Bằng khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân dân tỉnh
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh về việc chuyển mục điacsh sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Quảng Lộc để xáy dựng hạ tầng khu dân cư Cồn sẽ (GĐ 1) tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn (đợt 1)
Quyết định về việc giao cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018
Quyết định về việc ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước