Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 687/VPUBND-NC
Ngày ký: 08/03/2019
Người ký: Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung: Công văn v/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án 513 tại các tỉnh, thành phố có biển.
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại: Công điện
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Công văn


Các văn bản khác
Công điện Ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Công điện về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Công điện về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò
Công điện về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nỏi cục trên trâu bò
Trở về trang trước