Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2636/QĐ-UBND
Ngày ký: 17 00:00:00.0/07/2019
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc hủy Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Tiến Phát chuyển hình thức thuê đất tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định 


Các văn bản khác
Quyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình
Thông báo Lịch trực Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2019
Quyết định về việc phân bổ gạo dự trữ quốc gia cho các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020
Quyết định Ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8
Quyết định Thành lập Tổ Chỉ đạo chuyển đổi dữ liệu hộ tịch thực hiện Đề án Số hóa cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước