Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2589/VPUBND-TCD
Ngày ký: 17 00:00:00.0/07/2019
Người ký: Nguyễn Quang Ngọc
Trích yếu nội dung: Thông báo Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019
Lĩnh vực: Tiếp dân
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Thông báo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Thông báo 


Các văn bản khác
Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban điều hành Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025”
Thông báo Lịch trực tháng 4 năm 2019
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuậttại buổi làm việc với các sở, ngành để bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án Khu nhà ở thương mại, Khu đô thị trên địa bàn tỉnh
Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Bồi thường GPMB Dự án Đường dây 500kV mạch 3 tỉnh Quảng Bình
Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Trở về trang trước