Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1164/KH-UBND
Ngày ký: 17 00:00:00.0/07/2019
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Kế hoạch


Các văn bản khác
Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018-2019 cho các tập thể và cá nhân Trường Đại học QB
Công văn về việc đôn đốc báo cáo tiến độ thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số
Quyết định về việc khen thưởng thành tích năm học 2018-2019 cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh
Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của TTCP
Công văn về việc điều động lực lượng DQTV tham gia Hội thao thể dục thể thao Quân khu năm 2019
Trở về trang trước