Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1419/UBND
Ngày ký: 30 00:00:00.0/08/2019
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Công văn về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn 


Các văn bản khác
Công văn về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 124-KH-TU ngày 11/7/2019 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP
Trở về trang trước