Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3769/QĐ-UBND
Ngày ký: 03/10/2019
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Lao động dạy nghề
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (01 trường hợp)
Quyết định về việc Điều chỉnh Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 và Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước