Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3854/QĐ-UBND
Ngày ký: 11 00:00:00.0/10/2019
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Duy Ninh để thực hiện Dự án tạo quỹ đất đấu giá các khu đất nhỏ, lẻ tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định 


Các văn bản khác
Quyết định về việc công nhận nhà trường và cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" năm học 2018-2019
Quyết định về việc Phê duyệt Đề án Hoạt động của Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019- 2022
Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Xuân Sơn chuyển hình thức thuê đất tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
Quyết định về việc Phê duyệt kết quả thực hiện Dự án: Điều tra, đánh giá, dự báo xâm nhập mặn theo các kịch bản nước biển dâng do biến đổi khí hậu và đề xuất biện pháp bảo vệ nguồn nước phục vụ phát triển bền vững đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước