Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3854/QĐ-UBND
Ngày ký: 11 00:00:00.0/10/2019
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Duy Ninh để thực hiện Dự án tạo quỹ đất đấu giá các khu đất nhỏ, lẻ tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định 


Các văn bản khác
Quyết định về việc kiện toàn tổ chức, bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc Khen công tác huyện Lệ Thủy
Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 (Các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)
Quyết định về việc Khen công tác Công ty cổ phần Việt Trung
Quyết định về việc Khen công tác huyện Tuyên Hóa
Trở về trang trước