Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 3852/QĐ-UBND
Ngày ký: 11 00:00:00.0/10/2019
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc Tặng Cờ thi đua UBND tỉnh cho Trường DTNT Lệ Thủy
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Bình
Quyết định Về việc sửa đổi một số nội dung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh
Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình
Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nguyên Đức thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Showroom vật liệu xây dựng tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới
Trở về trang trước