Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 144/BCĐ
Ngày ký: 14 00:00:00.0/10/2019
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Thủy lợi
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định 


Các văn bản khác
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể có nhiều đóng góp trong tác khuyến học tỉnh
Quyết định về việc công nhận lại xã, phường thuộc thị xã Ba Đồn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018, giai đoạn đến năm 2020 (đợt 7)
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Công văn về việc xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Bình lần thứ XV năm 2020
Trở về trang trước