Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 144/BCĐ
Ngày ký: 14/10/2019
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Thủy lợi
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định 


Các văn bản khác
Quyết định về việc thành lập Khung tiếp nhận, cách ly công dân tại các điểm cách ly tập trung tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc phê duyệt, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài Dự án Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Bình năm 2020 do Tổ chức Zhishan Foundation (Đài Loan) tài trợ.
Quyết định về việc Ban hành Quy định về Quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện Dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình.
Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước