Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 275/BC-UBND
Ngày ký: 05 00:00:00.0/12/2019
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Báo cáo 


Các văn bản khác
Thông báo treo Quốc kỳ và Nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Trở về trang trước