Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 5037/QĐ-UBND
Ngày ký: 26/12/2019
Người ký: Lê Minh Ngân
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Thương mại Miền núi - Công nghiệp Quảng Bình thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng mở rộng xưởng sửa chữa bảo hành ô tô tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Bảo Huyền chuyển hình thức thuê đất tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới
Quyết định Ban hành Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ninh Đức để cho Công ty Cổ phần Lâm sản và Thương mại Quảng Bình tiếp tục thuê đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới
Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Địa Cầu Xanh để cho Công ty TNHH Delta SVG tiếp tục thuê đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới
Trở về trang trước