Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 136/QĐ-UBND
Ngày ký: 16/01/2020
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc Khen công tác Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Hiền Ninh quản lý đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh
Quyết định về việc Công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các bộ phận trong Khung tiếp nhận, cách ly công dân tại các điểm cách ly tập trung của tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc điều chỉnh giá tiêm vắc xin dịch vụ trên địa bàn tỉnh
Quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân thuộc huyện Bố Trạch
Trở về trang trước