Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 969/TB-VPUBND
Ngày ký: 24/03/2020
Người ký: Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung: Thông báo Lịch trực tháng 4 năm 2019
Lĩnh vực: Tổng hợp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Thông báo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Thông báo


Các văn bản khác
Thông báo về phân công trực giải quyết công việc trong các ngày nghỉ cuối tuần của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình(Tháng 6/2020)
Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi kiểm tra kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch
Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Công ty TNHH Năng lượng xanh Dohwa về tình hình triển khai các dự án của Công ty trên địa bàn tỉnh
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại phiên họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình
Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với các sở ngành, địa phương về các dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá” từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển
Trở về trang trước