Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 860/QĐ-UBND
Ngày ký: 24/03/2020
Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định


Các văn bản khác
Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh
Quyết định về việc Phê duyệt các quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp và Thương mại Hoàng Phát thuê đất đẻ thực hiện dự án Kho vật liệu xây dựng và bãi đậu xe máy Hoàng Phát tại Đồng Trạch, huyện Bố Trạch
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1083/QĐ-UB ngày 19/12/1994 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất xây dựng của xã Mỹ Thủy thuộc huyện Lệ Thủy và giao cho Xí nghiệp Liên hiệp vận tải đường sắt khu vực 2 sử dụng
Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Lê Hoá quản lý để phát triển quỹ đất ở tại xã Lê Hoá, huyện Tuyên Hoá
Trở về trang trước