Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 990/TB-VPUBND
Ngày ký: 25/03/2020
Người ký: Hoàng Thị Nga
Trích yếu nội dung: Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban điều hành Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025”
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Thông báo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Thông báo


Các văn bản khác
Thông báo mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 01/2021
Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2021
Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Hồ An Phong, PCT UBND tỉnh QB)
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Đoàn Ngọc Lâm, PCT UBND tỉnh QB)
Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 (ông Phan Mạnh Hùng, PCT UBND tỉnh QB)
Trở về trang trước