Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 990/TB-VPUBND
Ngày ký: 25/03/2020
Người ký: Hoàng Thị Nga
Trích yếu nội dung: Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban điều hành Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025”
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Thông báo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Thông báo


Các văn bản khác
Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làmviệc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương họp bàn các giải pháp đẩy nhanhthực hiện và giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm 2020
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020 tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2020
Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Bảo vệ và phát triển thủy sản bền vững đến năm 2020 về nội dung chống khai thác IUU
Thông báo Kết luận của đồng chí Chỉ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với Công ty CP Điện gió B&T về tình hình trienr khai các dự án của Công ty trên địa bàn tỉnh
Thông báo về phân công trực giải quyết công việc trong các ngày nghỉ cuối tuần của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình(Tháng 8/2020)
Trở về trang trước