Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 943/QĐ-UBND
Ngày ký: 30/03/2020
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể Công an thị xã Ba Đồn, đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phá án thành công Chuyên án M20 về ma túy.
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định 


Các văn bản khác
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2021 - 2022)
Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình
Quyết định Ban hành Chương trình phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025
Quyết định về việc Thành lập Tổ Công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
Trở về trang trước