Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 932/QĐ-UBND
Ngày ký: 30/03/2020
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Kiến trúc Không Gian Mới thuê đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới
Lĩnh vực: Đất đai
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định 


Các văn bản khác
Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (06 trường hợp)
Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (04 trường hợp)
Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (09 trường hợp)
Quyết định về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020
Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Xuân Ninh quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh
Trở về trang trước