Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 6/CT-UBND
Ngày ký: 31/03/2020
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Chỉ thị
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chỉ thị


Các văn bản khác
Công văn về việc triển khai họp thường kỳ UBND tỉnh theo hình thức trực tuyến
Quyết định về việc Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình
Quyết định về việc Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình
Công văn về việc thời gian tổ chức giải Marathon khám phá Quảng Bình “Quang Binh Discovery Marathon - 2020”
Trở về trang trước