Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1077/VPUBND
Ngày ký: 31/03/2020
Người ký: Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung: Công văn về việc triển khai họp thường kỳ UBND tỉnh theo hình thức trực tuyến
Lĩnh vực: Tổng hợp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công điện
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công văn


Các văn bản khác
Công điện về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nỏi cục trên trâu bò
Công văn về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025.
Công điện về việc khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò
Công điện về việc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm
Công điện Về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19
Trở về trang trước