Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 4/SY-UBND
Ngày ký: 15/04/2020
Người ký: Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung: Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Lĩnh vực: Tổng hợp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Văn bản khác
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Nghị định


Các văn bản khác
Thông tư số 18/2020/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
Trở về trang trước