Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 6/SY-UBND
Ngày ký: 20/04/2020
Người ký: Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung: Thông tư số 18/2020/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
Lĩnh vực: Tài Chính
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Văn bản khác
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Thông tư 


Các văn bản khác
Trở về trang trước