Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 80/BC-UBND
Ngày ký: 24/04/2020
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Báo cáo Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Báo cáo


Các văn bản khác
Công điện Ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Báo cáo quyết toán kinh phí quản lý bảo vệ rừng tự nhiên theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020 và bố trí kinh phí quản lý bảo vệ rừng tự nhiên năm 2021 trở đi
Công văn về việc kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025
Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật so Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Báo cáo Tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, hoạt động thương mại và tiêu thụ nông sản tại địa phương
Trở về trang trước