Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 5/CĐ-UBND
Ngày ký: 26/05/2020
Người ký: Trần Tiến Dũng
Trích yếu nội dung: Công điện thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công điện
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công điện


Các văn bản khác
Công điện Áp thấp nhiệt đới gần bờ
Công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
Trở về trang trước