Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 6/CĐ-UBND
Ngày ký: 02/07/2020
Người ký: Trần Phong
Trích yếu nội dung: Công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công điện
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Công điện


Các văn bản khác
Công điện Áp thấp nhiệt đới gần bờ
Trở về trang trước