Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2647/TB-VPUBND
Ngày ký: 29/07/2020
Người ký: Trần Văn Hoài
Trích yếu nội dung: Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Bảo vệ và phát triển thủy sản bền vững đến năm 2020 về nội dung chống khai thác IUU
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Thông báo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Thông báo


Các văn bản khác
Thông báo mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 9 năm 2020 (thứ 3, ngày 15/9/2020)
Thông báo Chương trình dự Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021của các đồng chí lãnh đạo tỉnh (Thông báo này thay cho giấy mời)
Thông báo Phân công trực giải quyết công việc trong các ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Thông báo về việc treo Quốc kỳ dịp Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2020
Thông báo treo Quốc kỳ dịp Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2020
Trở về trang trước