Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 99/BCĐ
Ngày ký: 03/08/2020
Người ký: Trần Công Thuật
Trích yếu nội dung: Báo cáo Kết quả hoạt động an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Báo cáo


Các văn bản khác
Kế hoạch Bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025
Báo cáo Kết quả hoạt động an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Quyết định về việc ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021- 2025
Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Quảng Bình năm 2021
Công văn về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường họ
Trở về trang trước