Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1173/QĐ-UBND
Ngày ký: 26/04/2021
Người ký: Hồ An Phong
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021- 2025
Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Quyết định 


Các văn bản khác
Kế hoạch Bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025
Báo cáo Kết quả hoạt động an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Trở về trang trước