Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 155/2010/NQ-HĐND
Ngày ký: 10/12/2010
Người ký: Lương Ngọc Bính
Trích yếu nội dung: Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2011
Lĩnh vực: Tổ chức
Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh
Phân loại: Nghị quyết
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung : Nội dung chi tiết xem ở tệp đính kèm!
Tệp đính kèm

Các văn bản khác
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
Nghị quyết công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tỉnh Quảng Bình.
Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
Nghị quyết: thông qua kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Nghị quyết: xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Trở về trang trước