VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Giao tổng biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội cấp tỉnh có tính chất... Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc giao tổng biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, các...
Xem tiếp
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng... Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 121/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 thuộc Chương trình mục...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN