I. CÁC HỘI, ĐOÀN THỂ

1. Liên đoàn lao động

2. Tỉnh Đoàn

3. Hội Liên hiệp phụ nữ

4. Hội Chữ thập đỏ

5. Hội Nông dân tỉnh

6. Hội Cựu Chiến binh

7. Hội Văn học nghệ thuật

8. Hội Khuyến học

9. Liên minh Hợp tác xã

10. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo

11. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi

12. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

13. Hội Làm vườn

14. Hội Cựu thanh niên xung phong

15. Hội Người cao tuổi


II. MỘT SỐ CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN

1. Bưu điện tỉnh

2. Công ty Điện lực Quảng Bình

3Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên

4. Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình

5. Ngân hàng nhà nước

6. Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Bình

7. Viễn thông Quảng Bình