LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

 Trụ sở: Liên đoàn Lao động tỉnh

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng - P. Đức Ninh Đông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822368

- Fax: 0232. 3825856

- Email: liendoanlaodong@quangbinh.gov.vn

- Website: ldld.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

 Chủ tịch: Phạm Tiến Nam

- Điện thoại: 0232. 3823172

- Email: nampt.ldld@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch Thường trực: Nguyễn Phi Khanh

- Điện thoại: 0232. 3827816

- Email: khanhnp.ldld@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Toàn

- Điện thoại: 0232. 3821896

- Email: toannx.ldld@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch: Võ Văn Tiến

- Điện thoại: 0232. 3851000

- Email: tienvv.ldld@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG BAN: 

1. Văn phòng

- Điện thoại/Fax: 0232. 3824443, 3822368, 3885129, 3889088, 3889089/ 0232. 3825856

- Email: vanphong.ldld@quangbinh.gov.vn

2. Ban Tổ chức - Kiểm tra

- Điện thoại: 0232. 3827631, 3858128, 3858127

- Email: bantckt.ldld@quangbinh.gov.vn

3. Ban Chính sách - Pháp luật & Quan hệ lao động

- Điện thoại: 0232. 3824438, 3824442, 3858126

- Email: bancsplqhld.ldld@quangbinh.gov.vn

4. Ban Tuyên giáo - Nữ công

- Điện thoại: 0232. 3827630, 3886633, 3823245

- Email: bantgnc.ldld@quangbinh.gov.vn

 

III. CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC: 

TT

Công đoàn trực thuộc

Địa chỉ

Điện thoại

Email

1.

Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Hới

Số 88 Phạm Văn Đồng, phường Đức Ninh Đông, Đồng Hới

0232. 3822035 donghoi.ldld@quangbinh.gov.vn

2.

Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn

Khu phố 4, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn

0232. 3516174 badon.ldld@quangbinh.gov.vn

3.

Liên đoàn Lao động huyện Lệ Thủy

Tổ dân phố 5, Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy

0232. 3882453 lethuy.ldld@quangbinh.gov.vn

4.

Liên đoàn Lao động huyện Quảng Ninh

Tiểu khu 6 Thị trấn Quán hàu, Quảng Ninh

0232. 3872059 quangninh.ldld@quangbinh.gov.vn

5.

Liên đoàn Lao động huyện Bố Trạch

Tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch

0232. 3862453 botrach.ldld@quangbinh.gov.vn

6.

Liên đoàn Lao động huyện Quảng Trạch

Xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch

0232. 3513174 quangtrach.ldld@quangbinh.gov.vn

7.

Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa

Tiểu khu I, thị trấn Đồng Lê, Tuyên Hóa

0232. 3684272 tuyenhoa.ldld@quangbinh.gov.vn

8.

Liên đoàn Lao động huyện Minh Hóa

Xã Yên Hóa, Minh Hóa

0232. 3572375 minhhoa.ldld@quangbinh.gov.vn

9.

Công đoàn Viên Chức tỉnh Quảng Bình

Số 60 Đường Thanh Niên, Phường Đồng Hải, TP Đồng Hới

0232. 3828706 vienchuc.ldld@quangbinh.gov.vn

10.

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Quảng Bình

Số 02 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới

0232. 3821211 giaothong.ldld@quangbinh.gov.vn

11.

Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình

Số 11, Đường Quang Trung, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới,

0232. 3851275 congthuong.ldld@quangbinh.gov.vn

12.

Công đoàn ngành NN&PTNT Quảng Bình

Số 15, Đường Quang Trung, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới

0232. 3820743 nongnghiep.ldld@quangbinh.gov.vn

13.

Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình

Số 187 Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP  Đồng Hới

0232. 3822197 giaoduc.ldld@quangbinh.gov.vn

14.

Công đoàn Ngành Y tế Quảng Bình

Số 02 Hồ Xuân Hương, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới

0232. 3824932 yte.ldld@quangbinh.gov.vn
15. Công đoàn Khu Kinh tế Quảng Bình Số 117, đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới 0232. 3828513 cdkkt.ldld@quangbinh.gov.vn

16.

Công đoàn cơ sở công ty cổ phần du lịch khách sạn công đoàn Quảng Bình

Số 185 Trương Pháp, Phường Hải Thành, TP Đồng Hới

0232. 3851211 kscd.ldld@quangbinh.gov.vn

17.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Lâm CN Long Đại

Tổ Dân phố 10, Phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới

0232. 3826017 longdai.ldld@quangbinh.gov.vn

18.

Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Bình

Đường Nguyễn Hữu Cảnh- phường Đồng Phú, TP Đồng Hới

0232. 3821841 khobac.ldld@quangbinh.gov.vn

19.

Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Việt trung

Tiểu khu 3, Thị Trấn Nông trường Việt trung, Bố trạch

0232. 3796042 viettrung.ldld@quangbinh.gov.vn

20.

Công đoàn cơ sở Cục Thuế Quảng Bình

Đường Phạm Văn Đồng, Phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới,

0232. 3823168 cucthue.ldld@quangbinh.gov.vn

21.

Công đoàn cơ sở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch

0232. 3823168 vqgpnkb.ldld@quangbinh.gov.vn
22. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Lệ Ninh QB Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy 0232. 3996211 leninh.ldld@quangbinh.gov.vn

23.

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Quảng Bình

Số 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới

0232. 3851801 dhqb.ldld@quangbinh.gov.vn

24.

Công đoàn cơ sở trường trung cấp nghề số 9

Số 193 Hữu Nghị- phường Nam Lý ,TP Đồng Hới

0232. 3845352 tcns9.ldld@quangbinh.gov.vn

25.

Công đoàn cơ sở  Viện kiểm sát tỉnh Quảng Bình

TK14, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới

0232. 3823585 vks.ldld@quangbinh.gov.vn