TỈNH ĐOÀN QUẢNG BÌNH

Tinh doan

Trụ sở: Tỉnh đoàn Quảng Bình

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 01B - Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822550/ 0232. 3825407

- Email: vanphongtd999@gmail.com

- Website: tinhdoan.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Bí thư: Đặng Đại Bàng

- Điện thoại: 0942816302

- Email: dangdaibangqb@gmail.com

 Phó Bí thư: Lê Thị Ngọc Hà

- Điện thoại: 0973020077

- Email: lengochaqb@gmail.com

 Phó Bí thư: Trần Khánh Cường

- Điện thoại:

- Email: cuongdohoa.vn@gmail.com

 

II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng

- Điện thoại: 0232. 3822550

2. Ban Phong trào Thanh niên

- Điện thoại: 0232. 3822550

3. Ban Tuyên giáo

- Điện thoại: 0232. 3822550

4. Ban Tổ chức kiểm tra

- Điện thoại: 0232. 3822550

5. Ban Thanh thiếu nhi trường học

- Điện thoại: 0232. 3822550

6. Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên

- Địa chỉ: Số 42 Trần Quang Khải – Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3827712

7. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực Bắc Trung Bộ

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3810066

8. Nhà Thiếu nhi

- Địa chỉ: Số 01 - Hùng Vương - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3825989

9. Tổng Đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế

- Địa chỉ: Số 46 - Hai Bà Trưng - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3851257