CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH

 Trụ sở: Công ty Điện lực

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp, xã Quang Phú, TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 2241283

- Số Hotline CSKH: 19001909

- Email: qbpc@cpc.vn

- Website: pcquangbinh.cpc.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Giám đốc: Hoàng Hiếu Trung

- Email: trunghh@cpc.vn

- Điện thoại: 0232. 2241283

 Phó Giám đốc: Trần Xuân Công

- Email: congtx@cpc.vn

- Điện thoại:

 Phó Giám đốc: Vũ Thanh Phong

- Email: phongvt@cpc.vn

- Điện thoại:

 Phó Giám đốc: Vi Thế Hảo

- Email: haovt@cpc.vn

- Điện thoại:

      

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

1. Văn phòng

2. Phòng Kế hoạch và Vật tư

3. Phòng Tổ Chức và Nhân sự

4. Phòng Kỹ thuật

5. Phòng Tài chính Kế toán

6. Phòng An toàn

7. Phòng Quản lý Đầu tư

8. Phòng Kinh doanh

9. Phòng Điều độ

10. Phòng Công nghệ thông tin

11. Phòng Thanh tra - Bảo vệ - Pháp chế

12. Phòng Kiểm tra giám sát MBĐ

13. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng

14. Đội Sửa chữa nóng lưới điện

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Điện lực Lệ Thủy

- Địa chỉ: Thôn Mai Hạ, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy

- Điện thoại: 0232. 2214226

2. Điện lực Quảng Ninh

- Địa chỉ: Số 182 đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh

- Điện thoại: 0232. 2215232

3. Điện lực Đồng Hới

- Địa chỉ: Số 02, Hà Văn Quan, Phường Nam Lý , TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 2211200

4. Điện lực Bố Trạch

- Địa chỉ: Số 83 đường Hùng Vương, Tiểu khu 12, Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

- Điện thoại: 0232 2212232

5. Điện lực Quảng Trạch

- Địa chỉ: Ngã tư Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch

- Điện thoại: 0232. 3500090

6. Điện lực Tuyên Hóa

- Địa chỉ: Số 04 Đào Duy Từ, TK 4, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa

- Điện thoại: 0232. 2247420

7. Điện lực Minh Hóa

- Địa chỉ: Thôn Yên Thắng, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa

- Điện thoại: 0232. 2460876

8. Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế

- Địa chỉ: Số 01, Lý Tử Tấn, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 2241369