Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước Đợt I/2019 
Thực hiện quy định tại khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng cấp nhà nước đợt I/2019 đối với tập thể, cá nhân thuộc tỉnh đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động các hạng, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, cụ thể như sau:

I. Huân chương Độc lập hạng Ba (01 tập thể):

- Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh.

II. Huân chương Lao động hạng Nhất (03 tập thể và 02 cá nhân):

* Tập thể:

1. Công ty Cổ phần Lệ Ninh;

2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

3. Quỹ Tín dụng nhân dân Vạn Trạch, huyện Bố Trạch.

* Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Xuân Tuyến, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

2. Ông Trần Thuynh, Giám đốc Sở Tài chính.

III. Huân chương Lao động hạng Nhì (03 tập thể và 05 cá nhân):

* Tập thể:

1. Sở Lao động Thương Binh và Xã hội;

2. Ban Quản lý Khu Kinh tế;

3. Quỹ tín dụng nhân dân Đức Ninh, thành phố Đồng Hới.

* Cá nhân:

1. Ông Trần Xuân Vinh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

2. Ông Hoàng Hữu Thái, Tổng Biên tập Báo Quảng Bình;

3. Ông Lê Viết Thắng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

4. Ông Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa;

5. Ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Ban Quản lý dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới.

IV. Huân chương Lao động hạng Ba (04 tập thể và 32 cá nhân):

* Tập thể:

1. Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải;

2. Ban Dân vận Huyện ủy Tuyên Hóa;

3. Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh;

4. Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh.

* Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Công Sự, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

2. Ông Cao Trường Sơn, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Bình;

3. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh;

4. Ông Đoàn Minh Thọ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Ba Đồn;

5. Ông Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bố trạch;

6. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bố Trạch;

7. Ông Hoàng Minh Đề, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa;

8. Ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa;

9. Ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bố Trạch;

10. Ông Ngô Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh;

11. Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Bình;

12. Ông Phan Đình Linh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm - Công nghiệp Long Đại;

13. Ông Trương Ngọc Linh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quảng Trạch;

14. Ông Phạm Thanh Tân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

15. Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

16. Ông Trương Thanh Tiến, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Sở Giao thông Vận tải;

17. Bà Trần Thị Loan, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới;

18. Ông Lê Trá Khoái, Phó Giám đốc Sở Công Thương;

19. Ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

20. Ông Đặng Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

21. Ông Phạm Văn Năm, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế;

22. Ông Đặng Văn Lâm, Hội viên Hội Nông dân xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy;

23. Ông Phạm Văn Tam, Hội viên Hội Nông dân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh;

24. Ông Nguyễn Văn Bồn, Hội viên Hội Nông dân xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch;

25. Ông Lê Viết Sơn, Hội viên Hội Nông dân xã Kim Hoá, huyện Tuyên Hóa;

26. Ông Nguyễn Trần Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

27. Bà Lê Thị Tuyển, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính;

28. Ông Đinh Hữu Thành Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

29. Ông Phan Ngọc Duy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

30. Ông Mai Xuân Toàn, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;

31. Ông Phan Công Khánh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;

32. Ông Ngô Gia Thởi, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

III. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc (06 cá nhân):

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân tỉnh;

2. Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

3. Bà Nguyễn Thị Lài, Giám đốc Sở Tư pháp;

4. Ông Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy Đồng Hới;

5. Ông Phan Phong Phú, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

6. Bà Lê Thị Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Quảng Ninh.

* Thời gian lấy ý kiến:

- Đối với Báo Quảng Bình: đăng tải liên tục trên 04 số Báo;

- Đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh: đăng tải trong thời gian 07 ngày.

Các ý kiến tham gia đề nghị gửi về Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh. Địa chỉ: Số 72 Ngô Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới.

Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh