LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 07/04/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 01/04

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

           Đ/c Dũng làm việc với Bộ Nội vụ về công bố quyết định thanh tra nâng ngạch CVCC

Chiều

14h00: Chủ tịch hội ý Thường trực Tỉnh ủy

           Đ/c Hoàng làm việc với Sở TT và TT về công tác thông tin tuyên truyền và báo chí

Thứ 3,

Ngày 02/04

Sáng

08h00: Đ/c Quang dự công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Quảng Ninh

10h00: Đ/c Quang dự công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Tài chính

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Dũng họp Ban Chỉ đạo biên soạn sách 30 ngày tái lập tỉnh

           Đ/c Quang dự công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

           Đ/c Ngân họp với các ngành về công tác quản lý bảo vệ rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Thứ 4,

Ngày 03/04

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Quang, đ/c Ngân họp phát triển quỹ đất

          Đ/c Dũng dự họp trực tuyến Uỷ ban ATGT quốc gia

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Dũng làm việc với Tập đoàn Thiên Minh (TM Group)

           Đ/c Quang họp nghe báo cáo quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tuyến đường Trương Pháp

           Đ/c Ngân họp giải quyết khiếu nại tố cáo

Thứ 5,

Ngày 04/04

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị thường kỳ UBND tháng 3

           Đ/c Dũng đi thực địa với Đoàn công tác Trung ương

Chiều

14h00: Chủ tịch, đ/c Dũng dự làm việc với Đoàn công tác Trung ương

           Đ/c Quang họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

           Đ/c Ngân họp Ban Chỉ đạo 188

Thứ 6,

Ngày 05/04

Sáng

08h00: Chủ tịch, đ/c Quang dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

            Đ/c Ngân họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu lâm nghiệp bền vững

Chiều

14h00: Đ/c Quang họp Ban Chỉ đạo GPMB Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

            Đ/c Ngân kiểm tra mô hình sản xuất

Thứ 7,

Ngày 06/04

Sáng

          Đ/c Dũng trực lãnh đạo UBND tỉnh         

Chiều

 

Chủ Nhật,

Ngày 07/04

Sáng

         Đ/c Dũng trực lãnh đạo UBND tỉnh       

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)