Huyện Lệ Thủy huy động hơn 88 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ UBND huyện Lệ Thủy cho biết, trong quý I/2019, toàn huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Tổng nguồn vốn huy động để xây dựng nông thôn mới đạt hơn 88 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 800 triệu đồng. Từ nguồn vốn đó, huyện đã đầu tư nâng cấp, xây mới đạt chuẩn 01 km đường liên thôn, 0,6 km kênh mương và một số tuyến đê bao, cống hư hỏng; xây dựng 02 cổng chào, 09 km đường hoa, trồng 250 cây bóng mát; lắp đặt 06 camera an ninh…

Tính đến hết năm 2018, huyện Lệ Thủy có 16/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đạt 416 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 16 tiêu chí/xã.

Thời gian tới, huyện Lệ Thủy xác định tiếp tục chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra; triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và mô hình mẫu trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả việc thực hiện “Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh”; đồng thời chỉ đạo các xã Ngư Thủy Nam, Văn Thủy, Hưng Thủy tập trung triển khai một số nội dung, hạng mục để đạt các tiêu chí còn lại trong năm 2019.

Mai Anh