Thông báo thời gian, địa điểm tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Căn cứ Quyết định số 1518-QĐ/TU ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Văn phòng Tỉnh ủy thông báo thời gian, địa điểm tiếp công dân định kỳ của đồng chí Hoàng Đăng Quang, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và thời gian, địa điểm tiếp công dân thường xuyên của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:

* Thời gian: Vào ngày 25 hàng tháng, nếu ngày 25 trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì tổ chức vào ngày làm việc tiếp theo.

* Địa điểm: Tại trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy (tại Ban Nội chính Tỉnh ủy), số 68 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Thời gian, địa điểm tiếp công dân thường xuyên của Ban Nội chính

* Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

* Địa điểm: Tại trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy (tại Ban Nội chính Tỉnh ủy), số 68 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.

Văn phòng Tỉnh ủy