LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

(Từ ngày 29/04/2019 đến ngày 05/05/2019)

 
THỨ NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ 2,

Ngày 29/04

Sáng

           Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

           Đ/c Dũng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

19h30: Đ/c Dũng dự lễ múa bông chèo cạn và lễ hội cầu ngư của Đồng Hới

Thứ 3,

Ngày 30/04

Sáng            Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

          Đ/c Dũng trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều

 

Thứ 4,

Ngày 01/05

Sáng          Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

         Chủ tịch trực lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều  

Thứ 5,

Ngày 02/05

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban Cán sự Đảng và hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

            Đ/c Hoàng đi công tác (đến hết tuần)

Chiều  

Thứ 6,

Ngày 03/05

Sáng

08h00: Đ/c Quang đi công tác

Chiều

14h00: Đ/c Ngân họp với các ngành về giá đất của thành phố Đồng Hới và một số địa phương

Thứ 7,

Ngày 04/05

Sáng

08h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4

Chiều

14h00: Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở

Chủ Nhật,

Ngày 05/05

Sáng

          Đ/c Ngân trực lãnh đạo UBND tỉnh       

Chiều

 

 Download (Trong file có kèm theo lịch công tác của Lãnh đạo VP UBND tỉnh)