Sở Giao thông vận tải: Tăng cường kiểm tra, xử lý việc sử dụng rượu, bia khi làm nhiệm vụ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải, để chấn chỉnh tình trạng sử dụng rượu, bia khi làm nhiệm vụ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Sở đã ban hành văn bản yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt là không sử dụng rượu, bia, chất có cồn khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp vi phạm.
Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông; quy định về xử phạt, xử lý vi phạm đối với người sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi thực hiện nhiệm vụ và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông…, trong đó cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông vận tải tăng cường khai thác, sử dụng, ứng dụng các trang mạng xã hội (như facebook, zalo…) với các logo (biểu trưng) sinh động để thực hiện tuyên truyền đến người dân, người thân về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi tham gia giao thông, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra người điều khiển phương tiện trước khi xuất bến tại các bến xe, đầu nguồn hàng; xử lý nghiêm theo quy định đối với trường hợp vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức. Công đoàn ngành Giao thông vận tải phối hợp với cơ quan, đơn vị vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc sử dụng rượu, bia khi làm nhiệm vụ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đồng thời triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đoàn viên, người lao động về tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi làm nhiệm vụ và khi tham gia giao thông…

Mai Anh