Kế hoạch số 92/KH/BCĐ ngày 03/6/2019 của BCĐ các ngày lễ lớn về tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989-01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2019)