Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về các công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019) 
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/6/2019, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về các công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019). Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Ngoại vụ, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Điện lực Quảng Bình, Tỉnh Đoàn, UBND thành phố Đồng Hới.
Sau khi nghe đại diện Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo các nội dung hoạt động đã triển khai và công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi, nghe ý kiến các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh biểu dương các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thời gian qua đã chủ động triển khai các hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi, đặc biệt Sở Văn hóa và Thể thao đã phát huy tốt trách nhiệm của cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo triển khai tốt các hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra.

Thời gian tới yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục triển khai các hoạt động theo Kế hoạch 971/KH-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh, đồng thời tập trung rà soát các nội dung liên quan để tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi theo Kế hoạch số 92/KH-BCĐ ngày 03/6/2019 của Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh. Ngoài các nội dung công việc được giao tại Kế hoạch 971/KH-UBND ngày 19/6/2019 và Kế hoạch số 92/KH-BCĐ ngày 03/6/2019, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các công việc chính sau:

1. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Là cơ quan đầu mối về công tác tổ chức Lễ kỷ niệm, cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo xử lý.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh:

+ Tạo điều kiện cho Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình lắp đặt máy móc, thiết bị vào tối 30/6/2019 để phục vụ truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm.

+ Cử cán bộ đầu mối phối hợp với Điện lực Quảng Bình kiểm tra máy phát điện dự phòng đảm bảo phục vụ tốt khi có sự cố mất điện xảy ra.

+ Bố trí vị trí thích hợp và bàn ghế phục vụ y tế.

+ Phối hợp, tạo điều kiện để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện công tác rà phá bom mìn đảm bảo an toàn cho Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi vào tối 30/6/2019.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết tại Lễ kỷ niệm.

- Tham mưu bài phát biểu Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và Bế mạc của lãnh đạo tỉnh trong Chương trình Lễ kỷ niệm và các công việc đảm bảo khác tại Lễ kỷ niệm.

2. Văn phòng Tỉnh ủy:

- Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy có văn bản báo cáo Bộ Chính trị về thành phần đại biểu là Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tỉnh đã gửi giấy mời để Bộ Chính trị xem xét, cử đại diện về dự Lễ kỷ niệm theo quy định.

- Tham mưu Thông báo đón Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại thành phần dự Lễ theo quy định của Thường trực Tỉnh ủy để bổ sung các đại biểu chưa có tên trong danh sách; căn cứ số lượng, thành phần đại biểu trung ương, ngoại tỉnh, quốc tế về tham dự Lễ kỷ niệm để tham mưu Lãnh đạo tỉnh mời cơm đại biểu tối 30/6/2019.

3. Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy rà soát lại thành phần dự Lễ theo quy định của Thường trực Tỉnh ủy để bổ sung các đại biểu chưa có tên trong danh sách; căn cứ số lượng, thành phần đại biểu trung ương, ngoại tỉnh, quốc tế về tham dự Lễ kỷ niệm để tham mưu Lãnh đạo tỉnh mời cơm đại biểu tối 30/6/2019.

- Liên hệ xác nhận đại biểu trung ương, ngoại tỉnh, quốc tế về tham dự Lễ kỷ niệm.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết tại Lễ kỷ niệm; chủ trì công tác đón tiếp, bố trí ăn nghỉ cho đại biểu trung ương, ngoại tỉnh, quốc tế về tham dự Lễ kỷ niệm và tham mưu phục vụ, tổ chức Tiệc chiêu đãi trưa ngày 01/7/2019.

- Ký Giấy mời thừa lệnh của UBND tỉnh mời đại biểu, khách mời tham dự Tiệc chiêu đãi trưa ngày 01/7/2019.

4. Sở Ngoại vụ:

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh mời và đón tiếp khách quốc tế về tham dự Lễ kỷ niệm, bố trí cán bộ phiên dịch cho đại biểu quốc tế.

- Liên hệ, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao mời và bố trí chỗ ngồi cho đại biểu quốc tế xem Chương trình nghệ thuật tối 30/6/2019.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Thực hiện công tác rà phá bom mìn đảm bảo an toàn cho Lễ kỷ niệm, hoàn thành chậm nhất vào lúc 6h ngày 01/7/2019 để bàn giao cho Công an tỉnh tiếp quản, bảo vệ.

- Bố trí 02 kíp tiêu binh (mỗi kíp 04 chiến sĩ) đứng gác danh dự ở cổng Trung tâm Văn hóa tỉnh trong thời gian tiếp đón đại biểu sáng ngày 01/7/2019.

- Chủ trì điều hành thực hiện nghi lễ chào cờ, quốc ca tại Lễ kỷ niệm.

6. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn trước, trong và sau khi diễn ra Lễ Kỷ niệm.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phương án điều tiết giao thông cho Lễ kỷ niệm, Chương trình nghệ thuật tối 30/6/2019, Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh.

6. Sở Y tế:

- Bố trí phương tiện, cơ số thuốc và cán bộ y tế phục vụ Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại khách sạn Sun spa Resort trước khi diễn ra Tiệc chiêu đãi trưa 01/7/2019.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật tối 30/6 và Lễ kỷ niệm sáng 01/7/2019.

- Tham mưu UBND tỉnh gửi văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước chỉ đạo hòa sóng truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm.

8. VNPT Quảng Bình:

- Tạo điều kiện, hỗ trợ đường truyền cáp quang phục vụ truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật tối 30/6 và Lễ kỷ niệm sáng 01/7/2019.

9. Điện lực Quảng Bình:

Đảm bảo nguồn điện lưới, điện dự phòng tại Khu vực Trung tâm Văn hóa tỉnh phục vụ Chương trình nghệ thuật tối 30/6 và Lễ kỷ niệm sáng 01/7/2019.

10. Ban Thi đua-Khen thưởng (Sở Nội vụ):

- Khẩn trương làm việc với các cơ quan có liên quan để nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của tỉnh để trao trong buổi Lễ;

- Chủ động làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thực hiện nghi lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất tại Lễ kỷ niệm.

11. Sở Xây dựng:

- Chỉ đạo Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt - đơn vị thi công dự án Khu nhà ở thương mại phía Nam đường Trần Hưng Đạo (phía trước Trung tâm Văn hóa tỉnh) tạm dừng thi công công trình từ chiều 30/6 đến hết trưa ngày 01/7/2019 để đảm bảo môi trường cho việc tổ chức Lễ kỷ niệm.

12. UBND thành phố Đồng Hới:

- Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, tích cực hoàn thành công tác tuyên truyền cổ động trực quan, chỉnh trang đô thị, trang trí đèn hoa dọc các tuyến phố, khu vực trung tâm nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân.

- Chỉ đạo tổ chức tổng vệ sinh trên địa bàn thành phố, trong đó lưu ý phát quang, làm vệ sinh sạch sẽ đoạn đường dẫn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh vào Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về các công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 - 15/7/2019), Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Sở Văn hóa và Thể thao để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nguồn:Thông báo số 2214/TB-UBND ngày 20/6/2019