Sở Tư pháp: Kế hoạch đối thoại thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Sở Tư pháp cho biết, ngày 19/7/2019, Sở sẽ tổ chức hội nghị đối thoại “Thực tiễn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên.
Theo đó, hội nghị sẽ đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp các nội dung liên quan đến một số khó khăn, vướng mắc của tổ chức tín dụng khi thực hiện thủ tục hành chính đề nghị chứng nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực trạng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản nói chung, đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng tại một số tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; thực trạng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực bản sao, chứng thực hợp đồng giao dịch tại các xã, phường... Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ được nghe chuyên gia đến từ các cơ quan chức năng trao đổi kinh nghiệm, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó sẽ tổng hợp các đề xuất, kiến nghị, phản hồi từ cơ quan Nhà nước và phía doanh nghiệp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy định của pháp luật về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.

Thông qua hội nghị đối thoại nhằm cung cấp cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý một số thông tin pháp luật có liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp về hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính...

Hồng Mến