Thành phố Đồng Hới: Xây dựng, sửa chữa hoàn thành đưa vào sử dụng 35 nhà ở cho hộ nghèo 
(Quang Binh Portal) - Theo UBND thành phố Đồng Hới cho biết, trong hai năm 2017, 2018, nhờ sự quyết tâm cao Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng tích cực của cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã đạt được những kết quả tích cực. 
Đến nay, thành phố Đồng Hới đã xây dựng, sửa chữa hoàn thành đưa vào sử dụng 35 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn, trong đó xây dựng mới 18 nhà, sửa chữa 17 nhà. Cụ thể, năm 2017, thành phố đã xây dựng, sửa chữa 20 nhà ở hộ nghèo (xây mới 13 nhà, sửa chữa 07 nhà) với tổng kinh phí thực hiện hơn 1.895 triệu đồng; năm 2018, xây dựng, sửa chữa 15 nhà ở hộ nghèo (xây mới 06 nhà, sửa chữa 10 nhà) với kinh phí thực hiện gần 1.546 triệu đồng.

Với tổng kinh phí hỗ trợ trong 02 năm là gần 3.442 triệu đồng, trong đó ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ 440 triệu đồng, Ủy ban MTTQVN thành phố 239 triệu đồng, Ủy ban MTTQVN cấp xã, phường 139 triệu đồng, thành phố đã tích cực huy động thêm từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn giúp đỡ, hỗ trợ 808,5 triệu đồng; còn lại là vốn vay, nguồn khác, huy động từ anh em họ tộc người nghèo và gia đình người nghèo.

Có thể nói, đây là chủ trương nhân văn, đúng đắn của thành phố, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia công tác giảm nghèo bền vững, qua đó cố kết cộng đồng thực hiện các chính sách an sinh xã hội nói chung và trợ giúp xã hội nói riêng; hỗ trợ cho hộ gia đình nghèo có nhà ở kiên cố, an toàn trong mùa mưa bão, yên tâm sản xuất và vươn lên thoát nghèo; nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm từ 1,19% năm 2015 xuống còn 0,64% năm 2018 (từ 333 hộ nghèo năm 2015 xuống còn 211 cuối năm 2018).

N.Quý