Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Quy hoạch Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 15/7/2019, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ tư thông qua, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội tiếp tục thông qua Luật sửa đổi 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Để triển khai kịp thời, đồng bộ quy định của Luật Quy hoạch, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung quyết liệt thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch; xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch...

Trong hơn một năm qua, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ được giao, qua đó đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai Luật Quy hoạch còn chậm, một số khái niệm trong Luật còn có cách hiểu và vận dụng khác nhau dẫn đến việc lúng túng trong áp dụng.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các Bộ, ngành và địa phương tập trung thảo luận về kết quả đạt được trong thực thi quy định của Luật, nhất là việc triển khai lập Quy hoạch ngành, tỉnh; vấn đề cần tháo gỡ, thống nhất cách hiểu, cách làm trong việc lập Quy hoạch tổng thể Quốc gia, ngành, tỉnh; cách hiểu và áp dụng quy định chuyển tiếp của Luật, nhất là Quy hoạch tích hợp; những vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp khi các Quy hoạch cấp Quốc gia, Quy hoạch vùng, tỉnh chưa được lập theo quy định của Luật Quy hoạch...

Phát biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 (đổi tên thành Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thực hiện tại Công văn số 10359/VPCP-KTTH ngày 30/11/2016 của Văn phòng Chính phủ. Tỉnh đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn Công ty TNHH McKinsey&Company Việt Nam xây dựng Quy hoạch tỉnh. Quảng Bình là một trong những địa phương đầu tiên (cùng với Thanh Hóa, Hà Tĩnh) trong cả nước triển khai xây dựng và điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch. Trong quá trình thực hiện, tỉnh đã bám sát các nội dung, yêu cầu quy định trong Luật và Nghị định, phối hợp với đơn vị tư vấn để xây dựng Quy hoạch. Đơn vị tư vấn đã hoàn thành dự thảo lần cuối vào tháng 3/2019. Hiện nay, tỉnh đang yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của tỉnh, bổ sung nội dung Quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, đối chiếu với quy định của Luật, thì việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Bình gặp một số khó khăn, do đó đồng chí đã đề nghị với Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến đối với Quy hoạch tỉnh Quảng Bình có được thẩm định, phê duyệt trước Quy hoạch tổng thể Quốc gia, Quy hoạch vùng; cho phép tỉnh Quảng Bình được phê duyệt điều chỉnh Đề cương nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030 để bổ sung các nội dung mới của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP vào Báo cáo Quy hoạch đang thực hiện, đủ điều kiện trình thẩm định phê duyệt theo Luật Quy hoạch 2017; lập, phê duyệt dự toán bổ sung một số khoản mục chi phí chưa triển khai thực hiện theo Thông tư số 09/2019/TT-BKHDT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, là quy hoạch mới lần đầu tiên áp dụng giúp Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương đề ra được mục tiêu chiến lược, xác định được động lực, mục tiêu phát triển. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thi hành Luật, trong đó phải làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng Thông tư, Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch, chủ động rà soát quy hoạch đã có, đồng thời chuẩn bị điều kiện để thực hiện quy hoạch mới. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý các Bộ, ngành, địa phương cần thống nhất về cách hiểu, cách làm như việc lập quy hoạch nào trước, quy hoạch nào sau giữa Quy hoạch tổng thể Quốc gia, Quy hoạch ngành và Quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng quy định chuyển tiếp của Luật, nhất là quy hoạch tích hợp: Quy hoạch điện cấp tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh… Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Danh mục quy hoạch được tích hợp vào Quy hoạch cấp Quốc gia, vùng, tỉnh và danh mục quy hoạch sản phẩm hết hiệu lực; tiếp tục triển khai lập các Quy hoạch cấp Quốc gia, vùng, tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo hướng tổ chức lập đồng thời các quy hoạch; cung cấp dữ liệu, hồ sơ quy hoạch liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về quy hoạch…

Hồng Mến