Thanh tra Chính phủ triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 18/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

6 tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra đã có nhiều cố gắng, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước triển khai nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 34.500 tỷ đồng, 142 ha đất, xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể, nhiều cá nhân; ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.587 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 182.303 lượt công dân với 124.178 3 vụ, có 1.935 đoàn đông người; xử lý 82.260 đơn đủ điều kiện trên tổng số 137.447 đơn tiếp nhận; 26.975 đơn khiếu nại, 8.913 đơn tố cáo với 12.280 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Thông qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại quyền lợi cho công dân 73 tỷ đồng, 02 ha đất, 800 người, xử lý hành chính 183 người, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ.

Công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện có hiệu quả tích cực như cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí yêu cầu Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt 03 nội dung chính, đó là tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, triển khai có hiệu quả cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo kế hoạch; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; triển khai đồng bộ giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng, đẩy mạnh tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN nhất là Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Mai Anh